Tak wyglądały nasze starania o pomnik (historia):

Aby uczcić ofiary ludobójstwa popełnionego na Polakach na Kresach Wschodnich, Stowarzyszenie zaplanowało wybudowanie i odsłonięcie pomnika pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Prosiliśmy o Wasze wpłaty na ten cel na konto bankowe w IDEA BANK S.A.
Numer konta   16 1950 0001 2006 6204 0678 0002
Zwróciliśmy się do Akademii Sztuki w Szczecinie z propozycją aby projekty pomnika wykonali studenci.
Propozycja została przyjęta a projekty pomnika powstały w
Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Form Użytkowych

Prowadzący:
dr hab. Katarzyna Radecka, prof. AS
mgr Jolanta Kwarciak
Studentki:   Natalia Jędraszewska, Dorota Maszczak, Ewa Pluskota

W dniu 18 maja 2016 roku odbyła się publiczna prezentacja 5 projektów.
Otrzymały one nazwy: “Stygmat”, “Pokot”, “Całun”, “Kamienne skiby” i “Kapliczka”

Projekt “Stygmat”:


Projekt “Pokot”:

Projekt “Całun”:

Projekt “Kamienne skiby”:

Projekt “Kapliczka” (zwycięski):

Prosiliśmy też o Wasze opinie na temat projektów pomnika – można je było wpisać w zakładce Kontakt.


Jak wiadomo zwyciężył projekt Kapliczka i ostatecznie w dniu 19.02.2019 pomnik w tej formie został odsłonięty.