Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć
powstało w Szczecinie, w październiku 2014 roku.
Celem głównym naszej działalności, jest zachowanie pamięci o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej
oraz upamiętnienie wkładu Kresowian w historię Polski.
*
Nasze stowarzyszenie zrzesza obecnie około 140 członków.
Głównie mieszkańców Szczecina, Dębna i Nowogardu.
Zawsze jednakowoż otwarci jesteśmy na nowych pasjonatów, zapraszamy.
*
Skład Zarządu na III Kadencję (2020 – 2023):
Prezes – Ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk , Kapelan Środowisk Kresowych w Diecezji szczecińsko – kamieńskiej , Proboszcz Sanktuarium pw.Św.Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.
V-ce Prezes – Bartłomiej Ilcewicz
Skarbnik – Jan Cieciura
Sekretarz – Romualda Różańska – Gawdzik
Członek Zarządu – Dorota Dmochowska
Członek Zarządu – Maciej Miciak
Członek Zarządu – Mirosław Berezowski