STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. +48 91 430 33 78
e-mail: biuro@kresywschodnie.org.pl
https://www.facebook.com/kresywschodniedziedzictwoipamiec/

NIP 8522609885

Numer naszego konta bankowego:
(uwaga: nowy numer od lipca 2020)
STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
38 1240 3927 1111 0011 0018 1059
Bank Pekao SA