MENU

Witamy na stronie Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć.

Stowarzyszenie powstało w Szczecinie w październiku roku 2014.

Celem głównym naszej działalności jest zachowanie pamięci o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej

oraz upamiętnienie wkładu kresowian w historię Polski.